Smetiště

Pátek

Trochu zkouškový, trochu kulturní a trochu "typický páteční"  pátek.